Energyfood. Gaja essence a Buddha essence. Reklama

Vojtova metoda je uznávanou pohybovou terapií dětí i dospělých

Zdroj: Freepik.com

Probiosan Inovum

Reklama

Možná jste se také setkali s terapeutickým cvičením zvaném Vojtova metoda. Co tato pohybová léčba obnáší, pro koho je určena a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Co je Vojtova metoda a v čem spočívá její princip?

Vojtova metoda (někdy se označuje jako Vojtova reflexní lokomoce) je souborem terapeutických postupů, které výrazně zlepšují zdravotní stav pacienta. Vojtovu metodu objevil MUDr. Václav Vojta v 50. – 70. letech 20. století. V té době pracoval s malými pacienty s dětskou mozkovou obrnou a všiml si takzvané reflexní lokomoce. Reflexní = bez vlastního úsilí pacienta, lokomoce = pohyb vpřed. Při Vojtově metodě jsou u pacienta vyvolávány vrozené motorické reakce. Nejčastějšími pohybovými vzory u Vojtovy metody jsou reflexní plazení a reflexní otáčení. „Vojtovka“, jak se terapii lidově říká, se cvičí v poloze vleže.

U koho lze Vojtovu metodu aplikovat?

Vojtova metoda se cvičí s dětmi i dospělými. Protože součinnost pacienta při terapii není vyžadována (pohyby se vyvolávají reflexně), může se Vojtova metoda provádět u novorozených dětí, u pacientů s omezenou hybností, a dokonce u pacientů v bezvědomí.

Při jakých stavech se Vojtova metoda cvičí a jaká je její úspěšnost?

Vojtova metoda má široké využití.

Cvičí se například v těchto konkrétních případech:

 • při dětské mozkové obrně
 • při asymetrickém vývoji
 • při retardaci motoriky
 • při různých svalových onemocněních
 • při skolióze páteře
 • při výhřezu ploténky
 • u vrozených vývojových vad pohybového aparátu (například při dysplazii kyčlí)
 • po úrazech pohybového systému
 • po cévních mozkových příhodách
 • pro zmírnění postupu roztroušené sklerózy

Čím rychleji se s Vojtovou metodou začne, tím má větší úspěšnost. Při cvičení u dětí se terapeutem stává rodič. Důležitá je pravidelnost a četnost. Denně by se mělo cvičení opakovat 4x.

Zdroj: Freepik.com

Jaké jsou výhody Vojtovy metody?

Vojtova metoda má řadu výhod:

 • pravidelné cvičení přináší výsledky
 • aplikování metody není bolestivé (děti při ní pláčou, ale pouze proto, že je terapeut dává do pozic, které se jim nelíbí)
 • cvičení nevyžaduje vědomou spolupráci pacienta
 • není potřeba žádné zvláštní vybavení
 • cvičení probíhá v domácím prostředí

U dětí se terapeutem stává rodič, kterého certifikovaný fyzioterapeut naučí tuto metodu provádět. Není doporučeno Vojtovu metodu cvičit podle instrukcí a videí na internetu.

Co je nevýhodou a kdy se Vojtova metoda nesmí cvičit?

K nevýhodám Vojtovy metody patří následující body:

 • pacient sám o sobě nemůže Vojtovu metodu cvičit, vždy je k tomu zapotřebí člověk navíc, který bude terapii provádět (u dětí je to rodič, u dospělých zpravidla fyzioterapeut, případně jiná blízká osoba, kterou fyzioterapeut navede)
 • aplikování Vojtovy metody je u dětí provázeno pláčem, což může rodičům komplikovat provedení terapie
 • jedná se o dlouhodobý proces, při kterém je vyžadována trpělivost
 • aby byla úspěšnost cvičení Vojtovy metody co největší, je potřeba pravidelnost

Existují však výjimky, kdy se Vojtova metoda cvičit nesmí, a to:

 • v době těhotenství
 • po očkování
 • při zánětlivých a horečnatých onemocněních
 • při průjmu a zvracení
 • při onemocnění svalů
 • v případě vážného onemocnění srdce
 • v případě těžkých mentálních poruch

Sdílet na Facebooku

Viaflorin

Reklama