Energyfood. Gaja essence a Buddha essence. Reklama

Vánoce a jejich pozitivní vliv na zdraví

Zdroj: Freepik.com

Probiosan Inovum

Reklama

Máte za to, že všechny možné emoce už známe, protože je dokážeme pojmenovat? A co vánoční pohoda? Podle výsledků mnoha studií i pohledů psychologů může být „vánoční pohoda“ emocí sama o sobě. Je totiž tak výjimečná, že se k žádné dosavadní přiřadit nedá. A tak úzce souvisí s tím, že Vánoce jednoznačně prospívají zdraví.

Vánoční pohoda jde ruku v ruce s lepším psychickým zdravím

Zkusme se na vánoční svátky podívat z opačné stránky, než z jaké se na ně dívá většina médií. Vánoce totiž nemusí být pouze stres a shon spojený s přípravami na ně. Naopak mají celou řadu aspektů, které jsou pro zdraví velmi prospěšné. Ovlivňují hlavně psychické zdraví – a to, jak je známo, zlepšuje i fyzické. K pozitivním aspektům Vánoc patří rituály, projevování vděčnosti, sounáležitost, blízkost a štědrost. Dejte tyto pozitivní momenty na přední příčky a nenechte je ztratit ve šrumu šílených předvánočních nákupů, vysilujících vánočních úklidů či zbytečného utrácení.

Rituály a jejich pozitivní síla

To, co je na Vánocích nejhezčí, jsou bezesporu rituály. Pro ně Vánoce vyhrazují celý dlouhý adventní čas. Rodiny, které Vánoce rády pouští do svých domovů, si dávají záležet na tom, aby už první adventní neděli bylo všechno nazdobeno. Na adventním věnci musí hořet první svíce a kolikrát se zadělává na první těsto na cukroví. Ať už je to zdobení domova, pečení cukroví nebo vymýšlení vánočních dárků pro děti s partnerem a rodiči, to všechno patří k pravidelným vánočním rutinám. A rutiny, o těch je známo, že nabízejí řád a předvídatelnost.

To je z psychologického hlediska velice důležité pro:

  • potlačování úzkosti
  • snižování strachu
  • rituály pomáhají vytvářet pocit pohody a spokojenosti
  • vyvolávají pozitivní vzpomínky na dětství
  • hrají klíčovou roli v sociální soudržnosti

Projevování vděčnosti posiluje pocit osobního štěstí

Vánoce jsou spojené s různým rodinným setkáváním. S děláním dobrých skutků i častějším uvědomováním si, za co všechno můžeme být vděční. Za děti, za rodinu, za to, že máme práci, za to, že jsme se sešli spolu ve zdraví. A právě častější projevování vděčnosti, které je typické pro vánoční období, posiluje pocit osobního štěstí, větší vyrovnanosti a lepší nálady. Také vděčnost nám může pomoct překonat různé překážky, ať už v osobním nebo pracovním životě.

Vánoce podporují sounáležitost s ostatními lidmi

Nejen štědrovečerní večeře v kruhu rodiny, ale i setkání s přáteli u svařáku, firemní večírky, dětské dílničky a vánoční besídky, to všechno posiluje pocit sounáležitosti s ostatními lidmi – pocit, že někam patříme. Ten zmírňuje úzkost, zažehnává případný smutek, posiluje pocit pohody. Člověk je sociální tvor a o Vánocích existuje řada příležitostí, jak v období lásky a zázraků vystoupit ze své případné samoty.

Duch a estetika Vánoc mluví sama za sebe

V neposlední řadě jsou Vánoce přínosem pro naši psychiku už jen tím, jak „vypadají“. Jsou to nejkouzelnější svátky v roce plné světýlek, působivých dekorací, plamínků hořících svíček, hřejivých dek a horkých nápojů. To všechno dohromady v nás způsobuje pocity útulnosti, radosti a štěstí.

Zdroj: Freepik.com

Psychická pohoda zlepšuje fyzické zdraví

Jak už jsme výše zmínili, zdobení vánočního stromečku, pečení cukroví nebo účast na vánoční besídce dětí, to všechno může nějakým způsobem ovlivnit a posílit psychické zdraví. Posílená duševní pohoda má pak přímý vliv na zlepšení fyzického zdraví. A to není jenom fráze. Tuhle myšlenku podporuje řada blíže nespecifikovaných studií.

Z nich se mimo jiné máte možnost dozvědět, že:

  • zdobení vánočního stromečku způsobuje vyplavení hormonu dopaminu, který nám dává pocit štěstí
  • dělání radosti druhým (což zahrnuje například nákup dárků) snižuje vysoký krevní tlak
  • zpívání vánočních koled snižuje tepovou frekvenci

Vánoce jsou příležitostí pro jinou formu pohybu

A kdo říká, že Vánoce jsou pouze svátky plné obžerství? Právě čas Vánoc dává prostor pro pohybové aktivity, na které ve zbytku roku nejsou podmínky ani příležitosti. Bruslení, lyže, běžky, vánoční procházky, koulování, stavění sněhuláků, sáňkování, bobování – zkrátka pohyb, kterého nikdy není dost a který může hezky vykompenzovat kalorickou nabídku sváteční tabule.

Čas strávený s vašimi nejbližšími, pro který Vánoce poskytují tu nejlepší příležitost, posiluje zdraví všemi směry. Když vyzdvihnete tuto výhodu Vánoc, budou se vám i seznamy věcí, které „musíte“ do Štědrého dne stihnout, zdát mnohem kratší a veselejší.

Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce!

Sdílet na Facebooku

Viaflorin

Reklama