Energyfood. Gaja essence a Buddha essence. Reklama

Šikana v práci – jak se projevuje a jak se jí bránit?

Fotografie: Šikana v práci
Zdroj: Freepik.com

Probiosan Inovum

Reklama

Fyzické a duševní zdraví je základním předpokladem pro vykonávání většiny druhů práce. Co když nám ale zdraví narušuje právě atmosféra, která v práci panuje? Jak se šikana v práci projevuje a jak se jí bránit?

Šikaně v práci je potřeba se postavit

Je zřejmé, že vlivem šikany v práci dochází ke zhoršení atmosféry, k úpadku pracovní morálky, ke snížení efektivity práce nebo ke zhoršení komunikace v kolektivu. Přesto se šikana děje, a to ve větší míře než si vůbec dovedete představit. A to jsme zatím nezmínili, jaký neblahý vliv má šikana na zdraví utlačovaného. O tom se ale rozepíšeme později. Už jste se se šikanou setkali? Pak tedy víte, že nepomůže dělat, že problém neexistuje. Nepomůže, když nad chováním svého šéfa nebo kolegů přivřete oči, jen abyste to neschytali taky. Jediným řešením, jak proti šikaně bojovat, je postavit se jí čelem. Není to jednoduché, ale vyplatí se to. Abyste se šikaně mohli postavit, je potřeba o ní něco vědět. Jak se projevuje mobbing a co je bossing?

Bossing aneb když utlačování přichází ze strany šéfa

Jako bossing se konkretizuje šikana, která přichází ze strany vašeho nadřízeného. Jedná se o nejčastější druh šikany na pracovišti, kdy nadřízený využívá svého postavení a směřuje svou agresi směrem k podřízenému. Na začátku se šikana může skrýt za pouhou nespokojenost šéfa nebo jeho vrtkavou náladu. Jestli se o šikanu opravdu jedná, to poznáte podle toho, že bude mít toto chování dlouhodobý charakter a agrese vašeho šéfa vůči vaší osobě se bude časem stupňovat. Přitom může jít o různé způsoby chování – pomluvy, zesměšňování, ponižování, věčné napomínání, zadávání nesplnitelných úkolů, přehlížení, záměrná ignorace a tak podobně.

Mobbing označuje šikanu ze strany vašeho kolegy nebo kolegů

Šikana však může přijít i z řad vašich kolegů, pak se označuje jako mobbing. Přitom může docházet k šikaně jeden na jednoho nebo k šikaně skupiny proti jednotlivci. Mobbing se pak projevuje pomlouváním, házením klacků pod nohy, zesměšňováním, ponižováním, dlouhodobým nepřátelským chováním, vyčleňováním z kolektivu nebo záměrnou ignorací. Stejně jako u bossingu, tak i tady se může šikana vystupňovat až k psychickému vydírání a fyzické agresi.

Jaké následky může šikana na oběť mít?

Šikana v práci a dlouhodobá nepřátelská atmosféra může způsobit, že se dotyčnému začne dělat zle, jen co na práci pomyslí.

U šikanovaných zaměstnanců dochází:

 • ke zhoršení psychické pohody
 • k nespavosti
 • ke stresu
 • k roztržitosti a nervozitě
 • objevuje se nechutenství a bolesti břicha
 • dotyčný je podrážděný
 • má snížené sebevědomí
 • roste u něj nedůvěra v okolí
 • pochybuje sám o sobě
 • šikana má vliv na jeho další vztahy
 • v nejhorším případě dochází k myšlenkám na sebevraždu
Zdroj: Freepik.com

Často, když se dotyčný rozhodne z takového kolektivu raději odejít, než aby se bránil, je už narušená jeho identita, a to v takové míře, že může mít problém zapojit se do dalšího kolektivu.

Jak se šikaně bránit?

Nejdůležitější ze všeho je prevence. Šikaně a jejím sebemenším náznakům se musí předcházet. Šéf, majitel firmy, manažer společnosti a všichni nadřízení, kteří pod sebou mají lidi, by měli s touhle variantou počítat a snažit se na pracovišti udržovat zdravou atmosféru. Když ale prevence selže, je potřeba se bránit. To znamená nezametat šikanu pod koberec a toto chování v žádném případě nezlehčovat a netolerovat.

Prvním krokem k nápravě může být rázná promluva s tím, kdo šikanuje a upozornění na to, že jeho chování je za hranou. V případě mobbingu je dobré obrátit se na vedení. U bossingu je potřeba vyhledat jinou kompetentní osobu na pracovišti, se kterou můžete toto téma řešit. Dobré je svěřit se komukoliv, ať problematiku neřešíte pouze sami v sobě. Když tohle nepomůže, nezbývá než jít právní cestou (pokud nebude pro vás uspokojivější variantou dát výpověď). Při právním řešení situace za vámi stojí zákoník práce, který říká, že jsou zaměstnavatelé povinni zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Za pomoci právníka můžete podat oficiální stížnost, kterou doručíte zaměstnavateli, oblastnímu inspektorátu práce nebo veřejnému ochránci práv. Připravte se na to, že taková cesta může být nákladná co se týče času a financí. Zároveň to však může být cesta, která vás posílí a povede k narovnání pokřivených vztahů a způsobů jednání v dané společnosti.

Co bývá příčinou šikany?

Za agresí toho, kdo šikanu vyvolává, stojí většinou frustrace, vlastní nejistota, obava z konkurence, nízké sebevědomí, závist, vlastní pracovní nebo osobní problémy. První z věcí, které by si měla oběť šikany na pracovišti uvědomit, je fakt, že jednání dotyčného absolutně nevypovídá nic o oběti, ale hodně o agresorovi.

Sdílet na Facebooku

Viaflorin

Reklama