Energyfood. Gaja essence a Buddha essence. Reklama

Poruchy spánku a jejich léčba

Zdroj: Freepik.com

Probiosan Inovum

Reklama

Poruchy spánku mohou náš život ovlivnit více, než se může zdát. Existuje hned několik poruch spánku. Liší se svými projevy, intenzitou, délkou výskytu i svými následky na zdraví. Kromě nespavosti známe a rozlišujeme také přílišnou spavost nebo poruchu spánku, do které spadají noční děsy, náměsíčnost a další abnormální spánkové jevy.

Nespavost – insomnie

Insomnie patří do horních příček nejčastějších poruch spánku, které mohou člověka potkat a výrazně mu zkomplikovat život. Jedná se o nespavost a nedostatek kvalitního spánku. Takhle jednoduše však insomnii definovat nelze. Patří sem celá škála odchylek od normálního spánku, které mají společné to, že způsobují nedostatek kvalitního spánku, který má své následky.

Do insomnie můžeme zařadit:

 • obtížné noční usínání (které trvá déle než 20 minut)
 • probouzení se v průběhu noci
 • časné ranní probouzení (dotyčný pak už není schopen znovu usnout)
 • takzvaná noční bdělost, kterou způsobí záměna dne a noci (tento problém má své vlastní pojmenování, a to paradoxní insomnie)

Co zapříčiní insomnii?

Insomnii může způsobovat celá řada příčin, mimo jiné například:

 • chronický stres
 • zdravotní problémy
 • bolesti
 • menopauza
 • syndrom neklidných nohou
 • léky
 • konzumace návykových látek

Jaké jsou následky insomnie?

Následky insomnie jsou různé a záleží hlavně na tom, jak závažná insomnie je a jak dlouho trvá (krátkodobá nespavost, dlouhodobá nespavost).

Objevuje se:

 • únava během dne
 • bolest hlavy
 • ospalost
 • poruchy nálad
 • snížení výkonu
 • zvýšená pravděpodobnost nehod a konfliktů
 • nadměrná konzumace návykových látek (káva, ale i alkohol, léky)
 • vytváření špatných spánkových návyků
 • rozvoj duševních onemocnění

Jak insomnii léčit?

V dnešní době už se léčba insomnie přiklání k hypnotikům méně často než v minulosti. Farmakoterapie (patří sem hypnotika, psychofarmaka, ale i melatonin) však stále zůstává základním způsobem, jak se s insomnií krátkodobě vypořádat. Upřednostňovanější by však měla být nefarmakologická léčba, případně léčba insomnie pomocí přírodních prostředků.

Sem lze zařadit:

 • úpravu spánkové doby a nastavení její pravidelnosti
 • vynechání spánku během dne
 • pravidelný pohyb (ten je však nevhodný těsně před spánkem)
 • omezení kofeinu, těžkých jídel a alkoholu (a to hlavně odpoledne a večer)
 • úpravu životního stylu obecně
 • vytvoření spánkových rituálů, které nám pomohou usnout
 • nápomocná může být kognitivně-behaviorální terapie (KBT)
 • omezení stresu
 • konzumace bylinek se sedativním účinkem (třezalka tečkovaná, levandule, mučenka pletní)

Tip: V článku „Jak se zbavit nespavosti a tipy pro zdravý spánek“ najdete další inspiraci.

Nadměrná spavost – hypersomnie

Hypersomnie je mnohem méně častá než nespavost, potkává asi 5 % lidí z celkové populace. A ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že hodně spánku může dotyčnému jen prospět, není tomu tak. Hypersomnie se týká těch, kteří více spí, než bdí, a tato doba klidně přesahuje 10 hodin denně.

Co hypersomnii způsobuje?

Za hypersomnií mohou kromě jiného stát:

 • primární poruchy spánku
 • obezita
 • různá onemocnění – cukrovka, encefalitida
 • deprese
 • dlouhodobý stres a přepracovanost
 • bakteriální a virové infekce
 • alkoholismus
 • zneužívání návykových látek, především pak narkotik

Jak se hypersomnie projevuje?

Kromě nadměrné doby spánku se hypersomnie projevuje také:

 • podrážděností
 • problémy se soustředěním
 • ospalostí po jídle
 • pomalejší řečí
 • nedostatkem energie během dne
 • neschopnost normálně fungovat

Jak nadměrnou spavost léčit?

Zde pomáhají:

 • různé behaviorální metody (nastavení nočního spánku na maximálně 8 hodin, eliminace denního spánku)
 • používání stimulačních farmakologických prostředků
 • pomoct může jóga nebo medikace
 • snížení stresu
 • úprava životního stylu

Tip: Zjistěte také, jak ovlivňují polohy spánku jeho kvalitu.

Zdroj: Freepik.com

Parasomnie pod sebou skýtá řadu spánkových abnormalit

Do parasomnie spadá celá škála abnormálních jevů, které spánek doprovázejí a narušují jeho kvalitu.

Patří sem mimo jiné:

 • noční děsy
 • noční můry
 • náměsíčnost
 • syndrom nočního ujídání (nebo upíjení)
 • spánková paralýza
 • noční křeče
 • noční skřípání zubů
 • mluvení ze spánku

Co parasomnii způsobuje?

Za parasomnií může stát:

 • stres
 • narušení pochodů v centrálním nervovém systému (které vznikají během spánku)
 • dědičnost
 • užívání drog a některých léčiv
 • některá onemocnění (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba)

Jak parasomnii léčit?

Léčba parasomnie se odvíjí na jejím konkrétním druhu.

Například:

 • u skřípání zubů vám stomatolog předepíše speciální chrániče
 • některé problémy samy odezní
 • pomůže úprava životního stylu
 • úprava spánkového prostředí
 • behaviorální terapie
 • hypnóza
 • psychoterapie

Další spánkové poruchy

Syndrom spánkové apnoe

Velmi častou spánkovou poruchou je syndrom spánkové apnoe. Jedná se o poruchu dýchání ve spánku. Člověk, který tímto syndromem trpí, upadá během noci do tvrdého spánku, a ten doprovází chrápání a výpadky dechu. Jedná se o 10sekundové pauzy, ale ty se objevují až 10x za hodinu. Spánková apnoe je nebezpečná tím, že opakovaně snižuje množství kyslíku v krvi. To způsobuje rozvoj závažných a zejména kardiovaskulárních zdravotních komplikací. Je zde zvýšené riziko cévní mozkové příhody, srdečních arytmií nebo infarktu.

Jak se spánková apnoe léčí?

 • při jednodušším postižení dobře funguje úprava životního stylu
 • u těžších případů přicházejí na řadu speciální kyslíkové přístroje, které postiženému pomáhají dýchat přes noc

Poruchy cirkadiánního rytmu

Poruchy cirkadiánního rytmu způsobují například faktory, jako jsou jet lag nebo směnný provoz. Člověk pak nemůže v noci spát nebo je ospalý během dne. Zkrátka a dobře – i toto narušuje normální fungování. Léčba inklinuje směrem k doplnění hormonu melatoninu, užívání uklidňujících bylinek a samozřejmě (pokud je to možné) k úpravě životního stylu.

Narkolepsie

Jedná se o vzácnou neurologickou poruchu, k jejímž nejznámějším symptomům patří náhlé usínání. Příčiny narkolepsie dosud nejsou řádně objasněny. Mohou ji způsobovat nádory v hlavě, úraz hlavy nebo třeba mozková infekce.

Sdílet na Facebooku

Viaflorin

Reklama