Energyfood. Gaja essence a Buddha essence. Reklama

Co je to hraniční porucha osobnosti a její projevy

Fotografie: Nešťastná žena sedí na schodech
Zdroj: Freepik.com

Probiosan Inovum

Reklama

Hraniční poruchou osobnosti trpí 2% – 3% populace a podle dostupných zdrojů je častěji diagnostikována u žen než u mužů. Označována je také jako emočně nestabilní porucha osobnosti (HPO – anglicky Borderline personality disorder). Kdy vzniká, jaké jsou její projevy a jak probíhá léčba, to se dozvíte v článku.

Kdy hraniční porucha osobnosti vzniká

Hraniční porucha osobnosti vzniká již v raném věku dítěte. Naplno se začne projevovat v období dospívání. Způsobují ji různé frustrující zážitky, které vznikají na základě nepochopení matkou či nerealistickými očekáváními od rodičů. Pozitivně může na dítě působit vliv otce, který může dítěti pomoci začít se více soustředit na sebe, rozvíjet jeho silné stránky a podpořit zdravý vývoj. Bohužel, ne vždy se toto podaří, a pokud dítě nemá ani v širším rodinném okolí nikoho, kdo by nepříznivý zdravotní vývoj vyrovnával (teta, babička, vychovatelé, terapeut), příznaky této poruchy se začnou projevovat a mohou mít až tragické následky.

Zdroj: Freepik.com

Jaké jsou příznaky a projevy HPO

Příznaky HPO jsou nejčastěji bolestivé směsice emočního zmatku, nestabilních vztahů a sebezničujícího chování včetně pokusů o sebevraždu. Postižený jedinec ztrácí schopnost stanovit si hranice vůči vnějšímu světu a jeho představa o sobě samém je velmi neurčitá. Nedokáže naplno nalézt své pravé já, svůj pravý potenciál a pociťuje obrovský vnitřní chaos. Ovlivněno je to především neustálou snahou plnit přání své matky, otce či jiných rodinných příslušníků, kteří mají vliv na jeho výchovu a upozadění vlastního já.

Emoční nestabilita se může projevovat strachem z odmítnutí, nadměrnou citovou závislostí na partnerovi a nerealistických představách o něm. Jakmile tito jedinci nabydou pocitu, že je chce osoba, kterou milují, odmítnout, jejich emoce se změní v nenávist té stejné osoby. Vnitřně tito jedinci prožívají pocity prázdnoty a kompenzují ho sebepoškozováním, které může vést až k sebevraždě.

Léčba hraniční poruchy

Podle dostupných studií tvoří hraniční pacienti 11% všech pacientů v ambulantní psychiatrické péči. Z toho se 40% – 85% pacientů pokusí spáchat sebevraždu, a to opakovaně. Proto není dobré příznaky hraniční poruchy přehlížet, ale okamžitě kontaktovat obvodního lékaře, který zařídí převoz do psychiatrické léčebny. V horším případě je pacient po pokusu o sebevraždu převezen po uzdravení do léčebny na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

V psychiatrické léčebně pak dochází na různé terapie a zjednodušeně se učí najít sám sebe, své silné stránky a připravit se na život venku tak, aby je plně využil a dále rozvíjel. Hraniční porucha je velmi závažné psychické onemocnění a diagnózu vždy určuje lékař, nikoliv rodič. Pokud je nastavena vhodná léčba včas, je možné úplné uzdravení a spokojený život postiženého jedince.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrani%C4%8Dn%C3%AD_porucha_osobnosti

https://childmind.org/article/borderline-personality-disorder/

Sdílet na Facebooku

Viaflorin

Reklama