Energyfood. Gaja essence a Buddha essence. Reklama

Akupunktura a účinky na chronické bolesti

Zdroj: Freepik.com

Probiosan Inovum

Reklama

Chronické bolesti se vyznačují svým dlouhodobým trváním nebo svým opakovaným návratem. I proto je proti nim potřeba bojovat. Jednou z účinných metod je mnoha studiemi vychvalovaná akupunktura. Co je chronická bolest a jaký vliv na ni má léčebná metoda tradiční čínské medicíny?

Co je chronická bolest?

Skrz chronickou bolest se pacienti často dostávají k alternativním léčebným metodám, kam akupunktura bezesporu spadá. Co tato metoda obnáší, to se dozvíte v článku „Akupunktura a její tajemství“, kde detailně popisujeme, jaké má akupunktura výhody a jak se aplikuje. Dnes se zaměřme spíše na chronické bolesti a možnost mírnit je právě akupunkturou. Co tedy je chronická bolest? Je to bolest, která přetrvává i po běžné době hojení tkání. Lze jí označit bolest, která trvá déle než 3 až 6 měsíců. Přitom chronická bolest nemusí mít nepřetržité trvání. Naopak se může s přestávkami vracet.

Co všechno lze zahrnout pod chronickou bolest?

Pod chronickou bolest lze zahrnout všechny bolesti s dlouhodobým charakterem. Uvádí se bolest, která trvá déle než 3 nebo 6 měsíců. Patří sem však i bolesti, které trvají kratší dobu než 3 měsíce. Tady pak je pro tento typ bolesti příznačné a nápadné, že trvá déle, než je pro konkrétní léčbu a hojení obvyklé. K nejčastějším chronickým bolestem patří například migréna, artritida nebo bolesti zad.

Patří sem:

 • neuropatická bolest, která pramení z poškození nervů (často třeba po chemoterapii)
 • nociceptivní bolest, což je bolest, která trvá neobvykle i po zahojení určitého zranění, protože nervové receptory stále vysílají zprávu o bolesti
 • idiopatická bolest, která nemá žádnou zjevnou příčinu

Jaké jsou příznaky chronické bolesti?

Mezi typické příznaky chronické bolesti samozřejmě patří bolest, která se může vyskytnout kdekoliv na těle. Bolest přitom může být různě intenzivní, může trvat delší nebo kratší dobu, může jít o bolest tupou nebo ostrou.

K dalším příznakům, které chronickou bolest často doprovázejí, patří:

 • bolestivé grimasy, pláč
 • hledání úlevových poloh
 • kulhání
 • častější návštěva lékařských zařízení
 • zhoršená nálada
 • deprese
 • změna osobnosti
 • poruchy spánku
 • stres
 • sociální izolace
 • snížená chuť na sex
 • výrazné zhoršení kvality života
 • dokonce až ztráta zaměstnání

Jak se chronická bolest diagnostikuje?

Při diagnóze se lékař ptá, jak dlouho bolest trvá a co jí předcházelo. Zajímá ho její lokace a kam vyzařuje. Lékař se také ptá na to, zda bolest trvá nepřetržitě nebo existují chvíle, ve kterých pacient nachází úlevu. Ptá se na kvalitu jeho spánku a na faktory, které bolest zhoršují nebo ji naopak umí zlepšit.

Zdroj: Freepik.com

Jak lze chronickou bolest zvládat?

Existuje mnoho způsobů, jak se naučit chronickou bolest, když ne úplně zastavit, tak alespoň utišit nebo zmírnit.

Kromě medikace, kterou byste měli užívat pouze po konzultaci s vaším lékařem, se můžete zaměřit na:

 • různé relaxační techniky (sem patří meditace, práce s dechem, masáže, poslech hudby)
 • zdravý životní styl a dostatečný pohyb
 • cvičení a rehabilitace, které mohou bolest zmírnit
 • bylinná léčba
 • návštěva psychologa, který vám pomůže zmírnit doprovodné aspekty chronické bolesti

Často velmi doporučovanou technikou je právě akupunktura, u které mnohé studie potvrdily, že dokáže pacientům s chronickou bolestí výrazně ulevit. Tato úleva může mít dokonce dlouhodobější trvání, a proto rozhodně stojí za to ji vyzkoušet.

Co s chronickou bolestí zmůže akupunktura?

Právě akupunktura je osvědčenou relaxační technikou tradiční čínské medicíny, která je do spojitosti s chronickou bolestí dávána velmi často. Její účinky potvrzuje řada studií. Mimo jiné ty, které byly publikovány v zahraničních lékařských časopisech – například The Journal of Pain nebo The Lancet.

Tyto studie poukazují mimo jiné na to, že:

 • akupunktura na chronické bolesti opravdu zabírá
 • její účinky přetrvávají delší dobu
 • její fungování nelze vysvětlit pouze placebo efektem

Výzkum totiž prováděl test účinnosti akupunktury na dvou skupinách lidí s běžnými chronickými bolestmi. Zatímco na jednu skupinu byla aplikována akupunktura, u druhé docházelo pouze k takzvanému placebo efektu a jehly kůží řádně neprocházely (pouze se na kůži vyvíjel podobný tlak) nebo neprotínaly kýžené body. Pokud trpíte chronickou bolestí, vyzkoušejte akupunkturu a zjistěte na vlastí kůži, jaká je její síla.

Sdílet na Facebooku

Viaflorin

Reklama